Presse
art006-amtskurierGelting
Amtskurier Geltinger Bucht, Ausgabe Juni/Juli 2015

art005-kieler
Kieler Nachrichten, 20. April 2015

art004-eckernfoerder
Eckernförder Zeitung, 20. April 2015

art003-tageblatt
Flensburger Tageblatt, 13. März 2014

art002-tageblatt
Flensburger Tageblatt, Oktober 2012

art001-tageblatt
Flensburger Tageblatt, 22. August 2012